Artikel

Betalingstjenester og elektroniske penge

Lov om betalinger regulerer blandt andet indsættelse og hævninger på en konto, brug af betalingskort, netbanker, Betalingsservice-aftaler og pengeoverførsler. Loven indeholder en række regler, der har til formål at beskytte brugere af betalingstjenester. Formålet med forslaget til lov om betalingstjenester er at fastsætte ensartede regler for alle betalingstjenester. Dette gælder således også som for eksempel konto-til-konto overførsler og pengeoverførsler.

Loven stiller en række oplysningskrav forud for udførelsen af en betalingstjeneste og gælder for alle typer af betalingstjenester.

Hæftelse ved uberettiget brug af betalingsinstrumenter er således fortsat udbydere af betalingsinstrumenter, der som udgangspunkt kommer til at hæfte for uberettiget brug af for eksempel et betalingskort.
Med loven indføres en ny type virksomhed – betalingsinstituttet.
Loven indfører også regler, som for eksempel regler om valør, dvs. regler om start og ophør af renteberegning.
Forbrugerombudsmanden fører sammen med Finanstilsynet tilsyn med lov om betalingstjenester og elektroniske penge. 

Hent Betalingsloven hos Retsinformation (Her kan du også se eventuelle lovændringer)

Direktivet om betalingstjenester