Artikel

Elafgiftslov og -bekendtgørelse

Reduceret elafgift for opvarmning i helårsboliger

Elafgiften for boliger, der er elopvarmet, nedsættes, når det årlige forbrug på mere end 4.000 kilowatt-timer. Det gælder også for sommerhuse med en tidsbegrænset dispensation til helårsbrug.

Elafgiften kan kun nedsættes, hvis elvarmen er den primære opvarmningsform. Elvarme defineres som alle former for elvarme - også varme fra varmepumper.
Nedsættelsen sker af den almindelige elafgift.
Boligen skal være registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hent pdf-fil med uddrag

Elafgiftsloven

Hent elafgiftsloven hos Retsinformation