Artikel

Forældelsesloven

Forældelsesloven regulerer, hvornår et krav bortfalder som følge af forældelse