Artikel

Varmeforsyningslov

Loven om varmeforsyning regulerer varmeplanlægningen i Danmark samt en række forhold i relation at levere opvarmet vand til boligformål til varmeforbrugerne.