Afgørelse

Nummer
23/06613

Ubetalt aconto regning medtaget som betalt i selskabets slutopgørelse til forbrugeren

Sagen drejede sig om, at selskabet ifølge forbrugeren manglede at tilbagebetale 1.188,82 kr. til ham. Det fremgik af en slutopgørelse af 13. juli 2023, at forbrugeren skulle have tilbagebetalt 1.188,82 kr. af selskabet for perioden 1. maj til 13. juni 2023. Selskabet krævede derimod 112,28 kr. af forbrugeren, da han ikke havde betalt en regning af 6. juni 2023 på 1.301,10 kr. Regningen indeholdt, foruden en opgørelse af gasforbruget, også en aconto opkrævning af gasforbruget for en kommende periode.

Afgørelse

Nævnet gav ikke forbrugeren ret i, at han havde et tilgodehavende hos selskabet på 1.188,82 kr., da han ikke havde betalt regningen af 6. juni 2023 på 1.301,10 kr. til selskabet.

Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af slutopgørelsen af 13. juli 2023, at forbrugerens tilgodehavende hos selskabet var under forudsætning af, at forbrugeren havde betalt samtlige regninger til selskabet. Da dette ikke var tilfældet, havde forbrugeren ikke et tilgodehavende hos selskabet, men selskabet havde derimod et tilgodehavende hos forbrugeren.

Sagsresumé

Den 6. juni 2023 opkrævede selskabet 1.301,10 kr. hos forbrugeren. Regningen var dels en opgørelse af gasforbruget for perioden 1. januar til 30. april 2023 og dels en aconto opkrævning af gasforbruget for perioden 1. juli til 31. juli 2023.

Forbrugeren skiftede gasleverandør med virkning fra den 14. juni 2023.

Den 13. juli 2023 slutopgjorde selskabet forbrugerens gasforbrug for perioden 1. maj til 13. juni 2023. Ifølge slutopgørelsen skulle forbrugeren have tilbagebetalt 1.188,82 kr. af selskabet. Selskabet modregnede i slutopgørelsen alle tidligere opkrævede acontobeløb for perioden 1. maj til 31. juli 2023. Det fremgik af slutopgørelsen, at udbetalingsbeløbet på 1.188,82 kr. var under forudsætning af, at forbrugeren havde betalt samtlige regninger til selskabet.

Parterne var enige om, at forbrugeren ikke havde betalt regningen af 6. juni 2023 på 1.301,10 kr. til selskabet. Forbrugeren havde ikke betalt regningen, da han ikke ville betale for perioden 1. juli til 31. juli 2023. Denne periode lå efter hans leverandørskift.

Nævnet konstaterede, at regningen af 6. juni 2023 ikke var betalt af forbrugeren, selvom regningen var udstedt af selskabet, før forbrugeren skiftede gasleverandør pr. 14. juni 2023.

Nævnet mente derfor, at forbrugeren ikke havde et tilgodehavende hos selskabet på 1.188,82 kr. Tilgodehavendet var under forudsætning af, at forbrugeren havde betalt alle regninger til selskabet. Dette var ikke tilfældet, da forbrugeren havde en restance til selskabet på 1.301,10 kr. grundet den ubetalte regning.

Nævnet mente på den baggrund, at selskabet havde et tilgodehavende hos forbrugeren på i alt 112,28 kr. Selskabet havde nemlig ret til at modregne dets tilgodehavende hos forbrugeren på 1.301,10 kr. i forbrugerens tilgodehavende hos selskabet på 1.188,82 kr.

Læs hele afgørelsen 23/06613