Nyheder

Ny afgørelse om ulovligt telefonsalg og retsfortabende passivitet

Nævnet har netop publiceret en ny afgørelse om ulovligt telefonsalg og retsfortabende passivitet fra juni 2023.

Ulovligt telefonsalg og retsfortabende passivitet - forbrugeren skulle betale for ellevering

Sagen drejede sig om, hvorvidt der telefonisk var indgået en gyldig og bindende aftale mellem forbrugeren og selskabet om levering af el, og om forbrugeren skulle betale for den el, som selskabet havde leveret til forbrugeren.

Nævnet fandt, at selskabets telefonsalg til forbrugeren var ulovligt, og at aftalen derfor som udgangspunkt ikke var bindende.

Da forbrugeren først klagede 1 år og 2 måneder efter leverancestart, og da forbrugeren aftog el fra selskabet i 1 år og 3 måneder, fandt nævnet imidlertid, at forbrugeren havde udvist retsfortabende passivitet ved ikke at gøre indsigelse over for aftalegrundlaget og skifte elleverandør inden for en rimelig tidsperiode. Forbrugeren var derfor indtrådt i aftalen med selskabet, og forbrugeren skulle derfor betale for selskabets ellevering.

Læs mere om afgørelsen 22/09257

 

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.