Nyheder

Nye afgørelser fra nævnet

Nævnet har netop publiceret to nye afgørelser.

Selskab skulle tilbagebetale acontobetaling til forbrugeren

Sagen drejede sig om selskabets adgang til at opkræve acontobeløb, og at selskabet ikke havde dokumenteret, at der var sket en slutopgørelse af forbrugerens elforbrug i perioden 1. januar til 31. marts 2022.

Da selskabet ikke svarede nævnet under klagesagens behandling, lagde nævnet vægt på forbrugerens oplysninger i sagen, og gav forbrugeren medhold i, at selskabet skulle tilbagebetale 889,15 kr. til forbrugeren i betalt aconto for perioden 1. februar til 30. april 2022.

Læs mere om afgørelsen 22/06756

Selskab kunne ikke opkræve betaling for en ”Grøn Spareaftale” hos en forbruger

Sagen drejede sig om, at en forbruger blev opkrævet 200 kr. om måneden af et selskab for en ”Grøn Spareaftale”. Opkrævning af betaling startede først efter forbrugerens skift af elleverandør.

Det var efter nævnets vurdering ikke dokumenteret, at der var indgået en selvstændig aftale mellem selskabet og forbrugeren om den grønne spareaftale, og nævnet gav derfor forbrugeren medhold i, at selskabet skulle tilbagebetale i alt 600 kr. til forbrugeren. Beløbet svarede til selskabets opkrævning for tre måneder á 200 kr. for spareaftalen.

Læse mere om afgørelsen 22/06246

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.