Temaer

Solcelleanlæg

I dette tema kan du blive klogere på nævnets praksis i sager, hvor forbrugerens klage omhandler produktion fra eget solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet af et elselskab.

Ankenævnet på Energiområdet behandler klager fra forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af elektricitet fra energivirksomheder, jf. § 2, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Ifølge vedtægterne behandler nævnet ikke klager over andre el-relaterede forhold såsom solceller, jf. § 2, stk. 8.

Dette skyldes, at klager i en sådan situation er producent og sælger af elektricitet fra et solcelleanlæg og ikke er køber af elektricitet hos et elselskab.

Nævnet modtager dog relativt ofte klager fra forbrugere over produktion fra solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet hos et elselskab.

I 2020 behandlede nævnet fire sager om solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet hos et elselskab. Klagerne blev ved modtagelsen ikke afvist af nævnets sekretariat, da det ikke var entydigt, om klagerne kunne behandles af nævnet for så vidt angår den del af klagerne, som omhandlede forbrugerens eget køb af el af selskabet.

Sager ved nævnet om solcelleanlæg mv. i 2020

De fire sager, som nævnet behandlede i 2020, handlede om nettoafregning af produktion og salg af elektricitet fra solcelleanlægget, men også om elafgift, forbrug, forældelse og krav om udstedelse af en ny slutafregning.

To af disse fire sager blev behandlet af nævnet, da de navnlig omhandlede forbrugerens køb af elektricitet af elselskabet, og da denne del af klagen kunne udskilles fra den del af klagen, der omhandlede forbrugerens produktion og salg af elektricitet (solcelleanlæg), som nævnet ikke har kompetence til at behandle.

I den ene af disse to sager (sagsnummer 19/08050) behandlede nævnet ikke den del af klagen, som omhandlede selskabets afregning af forbrugerens produktion og salg af el via et hos forbrugeren installeret solcelleanlæg, fordi nævnet ikke har kompetence hertil. Nævnet behandlede den del af klagen, der omhandlede fakturering hos forbrugeren af forbrug af el.

Læs afgørelsen i sag 19/08050 (pdf) 

I den anden af disse to sager (sagsnummer 19/12390), som omhandlede forsinket opkrævning på grund af forbrugerens solcelleanlæg og hæftelse for forbrug, fandt nævnet, at den omstændighed, at forbrugerne først havde modtaget en slutopgørelse ca. 3 måneder efter, at kundeforholdet var ophørt, ikke medførte, at forbrugeren i den omhandlede periode skulle modtage el vederlagsfrit, ligesom selskabets krav om betaling ikke var forældet. Nævnet kunne derfor ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav mod selskabet vedrørende fritagelse for betaling for forbruget.

Læs afgørelsen i sag 19/12390 (pdf)

De øvrige to af de i alt fire sager, som blev behandlet i nævnet i 2020, blev afvist af nævnet, da de øvrige klagepunkter i sagerne var så tæt forbundet med forbrugerens produktion og salg af elektricitet, at nævnet ikke kunne behandle dem.

I den ene af disse to sager (sagsnummer 19/05245) afviste nævnet at behandle forbrugernes klage mod selskabet, da nævnet ikke var kompetent til at behandle klagen, fordi den i væsentlig grad vedrørte solceller.

Læs afgørelsen i sag 19/05245 (pdf)

I den anden af de to sager (sagsnummer 19/11423), som nævnet afviste i 2020 på grund af manglende kompetence, afviste nævnet ligeledes at behandle forbrugerens klage mod selskabet, fordi den i væsentlig grad vedrørte solceller.

Læs afgørelsen i sag 19/11423 (pdf)

Du er velkommen til at kontakte nævnets sekretariat tirsdag, onsdag eller torsdag i tidsrummet mellem 9.00 og 12.00 på telefonnummer 41715301, hvis du er i tvivl om, hvorvidt nævnet har kompetence til at behandle en klage vedrørende solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet hos et elselskab.