Nyheder

Nye afgørelser fra december 2022

Nævnet har i december 2022 truffet afgørelse i tre sager, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.